Sporty letnie

Sporty letnie

Tak naprawdę nazwę tą można uznać za umowną, gdyż dużą część sportów, które należą do letnich uprawiać można w każdym okresie roku. Podział ten może jest jednak wprowadzony z tego powodu, że sporty należące do letnich rozgrywane są także na letniej olimpiadzie, która ma miejsce co cztery lata. Ten rodzaj sportów będzie stanowił większość ogólnej liczby dyscyplin sportowych. Oprócz sportów letnich wyróżnić możemy także zimowe, które w większości potrzebują śniegu lub lodu, dlatego w ich przypadku rozgrywanie turniejów czy zawodów może mieć miejsce tylko w odpowiednich warunkach, najczęściej właśnie w okresach zimowych. Sporty letnie możemy dodatkowo podzielić na te rozgrywane przez całe drużyny lub przez pojedyncze osoby, w ich przypadku także będzie mogli wyróżnić sporty ekstremalne, siłowe, sprawnościowe i wiele, wiele innych.

Menu